Nieuwe Brandt Kantaanlijmer

brandt_kantaanlijmer

Afgelopen december heeft PCW een nieuwe Brandt kantaanlijmer besteld, die inmiddels geleverd is.

Hiermee kunnen we een nog betere kwaliteit leveren omdat er enkele functies meer op zitten
dan op de huidige machine. Tevens is de range in dikte van het paneel uitgebreid van 10 / 40
naar 8 / 60 mm.

De huidige machine blijft in ons machine park aanwezig en gaat ingezet worden voor het groefwerk
ten behoeve van veerverbindingen. Er hoeft dan niet elke keer omgebouwd te worden en kan er
parallel geproduceerd worden.

Hopelijk blijft u, of gaat u van deze diensten gebruik maken.